29.10.17, 17:10

Wręczono Nagrody Naukowe Polityki

Laureaci Nagród Naukowych Polityki
fot. Leszek Zych

Już po raz siedemnasty wyłoniono pięcioro laureatów Nagród Naukowych POLITYKI. Młodzi, wybitni i ambitni naukowcy otrzymali stypendia w wysokości 20 tys. złotych.

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promowany jest wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi. Co roku poszukwiane są  osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym.

Grono naukowców wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych POLITYKI liczy już 287 osoby. W ubiegłym miesiącu wyłoniono piętnastkę finalistów tegorocznej edycji, spośród których wybrano teraz finałową piątkę, która została uhonorowana symbolicznymi dyplomami oraz stypendiami w wysokości 20 tys. złotych. Pozostała dziesiątka finalistów otrzymała po 5 tys. zł. Nagrody przyznane zostały w pięciu umownych kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Uroczystość wręczenia odbyła się w siedzibie redakcji POLITYKI w niedzielę, 22 października. Towarzyszył jej wykład dr hab., prof. SGGW Magdaleny Król, laureatki programu z roku 2013 pt.: „Seksmisja w nauce”.

Oto tegoroczni laureaci:
NAUKI HUMANISTYCZNE: dr Magda SzcześniakRocznik 1985. Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dużą zaletą jej pracy naukowej jest interdyscyplinarność - z powodzeniem łączy filmoznawstwo, medioznawstwo, antropologię i socjologię. Stara się odpowiedzieć na ważne pytanie współczesności – w jaki sposób obrazy zmieniają nasze postrzeganie własnej tożsamości i miejsca w społeczeństwie, jak wpływają na relacje społeczne i modele myślenia o przeszłości i przyszłości. W swych analizach wykorzystuje materiały wizualne jako pełnoprawne źródło wiedzy o najnowszej historii Polski. Przedmiotem jej badań jest rola wizualności w polskiej transformacji ustrojowej po 1989 roku, kształtowanie się „wizualnej normalności” poprzez naśladownictwo zachodnioeuropejskich wzorów, norm i standardów. Naszą pogoń za Zachodem tamtych lat opowiada na przykładzie konfekcji męskiej (słynne białe skarpetki), a aspiracje klasy średniej analizuje poprzez jej stosunek do podróbek. Zajmuje ją również obecność homoseksualizmu w sferze publicznej oraz zmieniające się wzory i normy naszej seksualności. W książce „Normy widzialności. Tożsamość czasów transformacji” pokazuje jak intensywnie w wymiarze wizualnym kultury odbywa się negocjowanie konfliktów społecznych i praktyk. Jak dowodzą aktualne debaty socjologiczne i polityczne, skutki transformacji odczuwamy do dziś – jej dogłębne zrozumienie może więc pomóc dostrzec przeoczane źródła współczesnych konfliktów.
 
NAUKI SPOŁECZNE: dr Łukasz Krzyżowski
Rocznik 1983. Adiunkt, kierownik Pracowni Badania Problemów Starzenia się Społeczeństw na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
W centrum jego zainteresowań naukowych leży analiza zmian, jakie dokonują się w migrantach i migrantkach pochodzących z dużych polskich miast, którzy mają codzienny kontakt z różnorodnością kulturową mieszkając w Londynie, Berlinie, Birmingham i Monachium. Bada wpływ środowiska migrantów na kształtowanie się otwartości społeczeństwa polskiego pod względem tolerancji i akceptacji dla innych stylów życia, orientacji seksualnych, narodowości, grup etnicznych, religijnych i wiekowych. Analizuje cyrkulację kompetencji kulturowych oraz transformacyjną rolę emigracji. Jak wynika z jego badań, kontakt z „innymi" nie zmienia uprzedzeń, jeśli ci „inni" nie należą do grona bliskich osób, jednak zapośredniczony przez migrantów kontakt z różnorodnością stopniowo wpływa na większą otwartość również tych, którzy zostali w kraju. Realizowane przez dr. Krzyżowskiego projekty mają walory praktyczne w zakresie rozpoznania mechanizmów formowania się uprzedzeń i nietolerancji, lub odwrotnie – rozwoju większej wrażliwości
i otwartości społecznej.
 
NAUKI O ŻYCIU: dr hab. n. med. Maksymilian Przemysław Opolski
Rocznik 1983. Lekarz kardiolog, adiunkt w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.
Zajmuje się kardiologią interwencyjną i obrazową. Jako pierwszy wykazał związek pomiędzy dystrybucją przęseł stentu wieńcowego a występowaniem potencjalnie śmiertelnej
w skutkach zakrzepicy. Jego badania nad przydatnością tomografii komputerowej tętnic wieńcowych w przewidywaniu wyniku operacji tzw. „bypassów”, stanowiły przyczynek do wprowadzenia unikalnego na skalę światową tomograficznego algorytmu kwalifikacji do tych operacji. W latach 2013-2014 w ramach stypendium Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego opracował i wprowadził na użytek kliniczny nieinwazyjną skalę tomograficzną CT-RECTOR, która przewiduje wynik zabiegu przezskórnego udrożnienia zamkniętych przewlekle tętnic wieńcowych. Dwa lata temu wykonał i opisał na łamach prestiżowego czasopisma Canadian Journal of Cardiology pionierski zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości, co otwiera nowe i nieograniczone możliwości w planowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej na podstawie dodatkowych danych obrazowych. Aktualnie pracuje nad wyjaśnieniem patomechanizmu zawału serca u chorych bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych.
 
NAUKI ŚCISŁE: dr Jan Poleszczuk
Rocznik 1986. Adiunkt w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.
Jako matematyk pracujący w obszarze onkologii, wspiera wiedzą ze swojej dziedziny biologów, lekarzy, fizyków i chemików. Stosuje metody matematyczne, by zrozumieć, jak ze sobą współdziałają mutacje genów i jaki mają wpływ na wzrost nowotworów. Jego praca zorientowana jest na zwiększenie efektywności istniejących terapii (radioterapii i chemioterapii), co może szybciej przynieść polepszenie sytuacji dużo większej liczby chorych, niż przy nowych celowanych terapiach lekowych o zawężonym działaniu. W radioterapii stworzył model mający na celu wybranie, spośród wielu przerzutów, tego nowotworu w ciele pacjenta, którego naświetlenie zmaksymalizuje całkowitą efektywność terapii. Wykorzystał także metody matematyczne i komputerowe w liczeniu i proponowaniu planów radioterapii, tak by jak najbardziej zaszkodzić nowotworowi, ale uchronić zdrowe tkanki i narządy. Aktualnie pracuje nad udoskonaleniem dawkowania chemioterapii tak, by nie skutkowała odpornością nowotworu na terapie przy nawrotach. Prowadzi popularny blog Compute Cancer, poświęcony modelowaniu procesów nowotworowych.
 
NAUKI TECHNICZNE: dr hab. inż. Andrzej Katunin
Rocznik 1985. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.
Głównym celem jego badań jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa pojazdów oraz statków powietrznych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki konstrukcji oraz materiałów, z których są wykonywane. W badaniach tych do analizy wielowarstwowych kompozytów polimerowych wykorzystuje nowoczesne metody informatyczne, w tym metody tzw. sztucznej inteligencji. Prowadzone przez niego badania mają na celu prognozowanie trwałości różnorodnych struktur konstrukcyjnych. Bada także własności tzw. materiałów wielofunkcyjnych, dla których kluczowymi charakterystykami – obok własności mechanicznych – jest przewodzenie prądu elektrycznego bądź ciepła. W wyniku prac jego zespołu powstał całkowicie organiczny kompozyt przewodzący prąd elektryczny, zgłoszony do ochrony patentowej, mający być wykorzystywany do budowy cywilnych bezzałogowych statków powietrznych. Badania prof. Katunina mają potencjalnie wielkie znaczenie dla rozwoju lotnictwa, szybko rozwijającej się w Polsce dziedziny przemysłu o dużym znaczeniu gospodarczym.

Komentarze

Powiązane

13.11.17, 09:11
prasa » informacje
Ewa Ewart AuTORytetem w Plebiscycie MediaTory
AuTORytetem studentów dziennikarstwa w 11. edycji Plebiscytu MediaTory - Studenckich Nagród Dziennikarskich została Ewa Ewart. 
10.11.17, 20:11
prasa » informacje
Kuchnia na cały rok. Specjalne wydanie magazynu Kuchnia
Ukazało się specjalne wydanie miesięcznika „Kuchnia”. To zbiór zeszytów z przepisami, które ukazują się co miesiąc w magazynie.
10.11.17, 08:11
prasa » informacje
Agora wprowadza nową strategię wydawniczą
Koncentracja na najsilniejszych markach prasowych i uporządkowanie portfolio wydawniczego, zbudowanie spójnej oferty działań okołowydawniczych, rozwój działań z zakresu custom publishing, a także poszukiwanie nowych możliwości na rynku prasy tradycyjnej - to najważniejsze cele nowej strategii wydawniczej pionu Czasopisma Agory.
09.11.17, 20:11
prasa » informacje
Specjalne wydanie Tylko Zdrowia o cukrzycy
Na rynku ukazało sie specjalne wydanie magazynu "Tylko Zdrowie" pod nazwą Jak dobrze żyć z cukrzycą”, które powstało we współpracy z lekarzami i dietetykami.
09.11.17, 09:11
prasa » informacje
Ks. Adam Boniecki upomniany przez przełożonego prowincji za wypowiedzi w mediach
Prowincja Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów wydała komunikat odnośnie ostatnich wypowiedzi ks. Adama Bonieckiego.
08.11.17, 14:11
prasa » informacje
Durszlak. Bauer testuje nowy magazyn kulinarny
22 listopada br. nakładame Wydawnictwa Bauer ukaże się testowe wydanie magazynu „Durszlak”.
06.11.17, 18:11
prasa » dodatki do gazet
Kalendarz z naklejkami na 2018 rok z miesięcznikiem Dziecko
Do całego nakładu grudniowego wydania miesięcznika „Dziecko”, który pojawi się na rynku 7 listopada br., zostanie dołączony kalendarz na 2018 rok z naklejkami.
04.11.17, 12:11
prasa » dodatki do gazet
Atlas nieba z Gazetą Wyborczą
W środę i w czwartek, 8 i 9 listopada br. razem z „Gazetą Wyborczą” będzie można kupić dwie części książki „Atlas nieba”.
31.10.17, 14:10
prasa » informacje
Nowa struktura segmentu miesięczników poradnikowych Wydawnictwa Bauer
Od 1 listopada br. Wydawnictwo Bauer wprowadza nową strukturę segmentu magazynów poradnikowych, obejmującego miesięczniki "Kobieta i Życie", "Olivia" oraz "Świat Kobiety".
31.10.17, 08:10
prasa » informacje
Specjalne wydanie Gazety Wyborczej z okazji dnia Wszystkich Świętych
We wtorek, 31 października br. ukazało się specjalne wydanie „Gazety Wyborczej” z okazji dnia Wszystkich Świętych.
Nasze usługi
Transmisje video: http://nadaje.com/live/
Serwery shoutcast: http://nadaje.com/radio-hosting/
Panel radiowy: http://nadaje.com/myradio/
Subskrybuj RSS działu prasa: rss
Konkursy
do 17.12.17

Do zdobycia jeden egzemplarz gry.

do 16.12.17

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Kalendarium
Dziś jest 21 listopada 2017
Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 99 PLN netto.

Http://www.Autodoc.PL